| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

pred. mag. Andreja Krajnc

mag. Andreja Krajnc, viš.med.ses., univ.dipl.org.

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: predavateljica za področje zdravstvene nege

E-pošta: andreja.krajnc@vzsce.si

Telefonska/mobilna številka: 051 394 283

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Nosilec predmetov: Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu

Kratek življenjepis:  Po končani višji zdravstveni šoli svojo poklicno kariero začela kot patronažna medicinska sestra. Svoje znanje je nadgrajevala in si kasneje pridobila še  izobrazbo univerzitetna diplomirana organizatorka dela. Polnih dvanajst let je delala  in si pridobivala bogate strokovne izkušnje kot patronažna medicinska sestra na terenu, pet let pa je bila tudi vodja službe polivalentne patronaže. Štiri leta je nato delala kot pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege v enem od največjih zdravstvenih domov v Sloveniji, kjer je uspešno vodila poklicno skupino z več kot štiristo zaposlenimi v zdravstveni negi. V svoji bogati poklicni poti pa je vseskozi ostala  posebej naklonjena in trdno  povezana s patronažno zdravstveno nego, danes dela kot patronažna medicinska sestra koncesionarka.

Aktivno je vključena v delo izvršilnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, sodeluje v mnogih projektih in delovnih skupinah na NIJZ in MZ in tako s svojim bogatim znanjem pomaga pri razvoju stroke patronažne zdravstvene nege.

Povezava do Cobiss.si

Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje: Mesta so še prosta