| SI | EN

pred. Mateja Štravs

Mateja Štravs, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: predavateljica za področje zdravstvene nege

E-pošta: mateja.stravs@vzsce.si

Telefonska/mobilna številka: 051/651-559

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Soizvajalec predmetov: Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino

Kratek življenjepis: Po zaključeni Srednji zdravstveni šoli Celje je študij nadaljevala  na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, smer zdravstvena nega, kjer jeleta 1996 diplomirala. 06.01.1997 se je zaposlila v Splošni bolnišnici Celje kot višja medicinska sestra – pripravnik. Leta 1997 se je vpisala na Visoko šolo za zdravstvo V Ljubljani in maja leta 1999 diplomirala ter pridobila strokovni naziv diplomirana medicinska sestra. Zaradi želje po pridobivanju dodatnega znanja se je odločila za vpis na Fakulteto za organizacijske vede Kranj in leta 2002 diplomirala na študijskem programu organizacija dela, smer organizacija dela v kadrovski dejavnosti. Strokovno znanje si je pridobivala na področju institucionalnega varstva ter kirurgije – travmatologije. Od leta 2009 je zaposlena na oddelku za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo kot glavna medicinska sestra oddelka.

Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje: Mesta so še prosta.