| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

doc. dr. Vesna Prijatelj

dr. Vesna Prijatelj, viš. med. ses., univ. dipl. org. inf.

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: docentka za področje informatike

E-pošta: prijatelj.vesna@gmail.com

Telefonska/mobilna številka: /

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Nosilec predmetov: Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi

Kratek življenjepis: Doc. dr. Vesna Prijatelj je diplomirala leta 1988 na VZŠ na Reki. Strokovno kariero je začela kot medicinska sestra. V 90-ih letih se je pričel intenzivnejši razvoj informacijske tehnologije v zdravstvu. Zato je študij nadaljevala in leta 1994 diplomirala na UM, FOV. Leta 1996 je magistrirala, 2012 pa doktorirala na področju Managementa informacijskih sistemov. Od leta 1993 do 2009 je delovala na področju razvoja informacijskih sistemov v UKCL in združevala znanja o zdravstvu, organizaciji in informatiki. Do leta 2012 je vodila Sektor za organizacijo, informatiko in kakovost v SB Celje. Februarja 2013 je prevzela delo poslovne direktorice samostojnih klinik v UKCL. V raziskovalnem pogledu poteka njeno delo na področju informacijskih sistemov v zdravstvu s posebnim poudarkom na optimizaciji procesov o čem poroča na številnih domačih in tujih konferencah. Sodelovala je na številnih domačih in tujih projektih in raziskavah. Je predsednica Sekcije za informatiko v zdravstveni negi pri SDMI ter predstavnica Slovenije v IMIA-NI.

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca: 20948

Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje: Mesta so še prosta.