| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

viš. pred. Branko Kešpert

Branko Kešpert, mag. zdr. nege

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: višji predavatelj za področje zdravstvene nege

E-pošta: branko.kespert@vzsce.si

Telefonska/mobilna številka: 051 339 865

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Soizvajalec predmetov: Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v izrednih razmerah; Zdravstvena nega in raziskovanje

Kratek življenjepis: Po končani Srednji zdravstveni šoli v Mariboru se je leta 1990 zaposlil na Reševalni postaji v Zdravstvenem domu Celje, kjer opravlja delo še danes. Zaradi želje po dodatnem izobraževanju se je leta 2002 vpisal na Visoko zdravstveno šolo v Mariboru, kjer je diplomiral z odliko. Kot predstojnik delovne enote je skrbel za uvajanje novosti v stroki, razvoj zdravstvene nege ter pozitivno delovno klimo. Leta 2013 je uspešno zaključil podiplomski študij zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvene nege v Mariboru in prejel pohvalo za najboljšega študenta fakultete. Je aktiven član in predavatelj pri več strokovnih organizacijah, delovnih telesih in društvih (Rdeči križ Slovenije, Evropski svet za oživljanje, Zbornica – zveza, Ministrstvo za zdravje, Univerza v Mariboru, Državni izpitni center) ter inštruktor z mednarodnimi licencami za področje oživljanja in oskrbe poškodovancev.

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca: 92256

Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje: Mesta so še prosta