| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

viš. pred. Duška Drev

Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Habilitacijski naziv: višja predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega

E-pošta: duska.drev@gmail.com

Govorilne ure: po predhodnem dogovoru po e-pošti

Nosilec predmetov: Zdravstvena nega starostnik, Zdravstvena nega in mentalno zdravje

Kratek življenjepis: Duška Drev je zaključila študij na Univerzi v Ljubljani, Višji šoli za zdravstvene delavce Ljubljana in Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede Kranj. Na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management Koper je absolventka znanstvenega magistrskega študija. Na Univerzi v Mariboru, Pedagoški fakulteti Maribor je zaključila program za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe-program za pridobitev pedagoško andragoške izobrazbe in opravila še strokovni izpit iz področja šolstva. Ima večletne delovne izkušnje na različnih področjih zdravstvene nege, pedagoškega dela in  managementa v zdravstveni negi. Je članica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, več mandatov je bila tudi članica izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester v managementu. Na Visoki zdravstveni šoli v Celju je habilitirana v naziv višje predavateljice za področje zdravstvene nege. Je nosilka predmeta Zdravstvena nega starostnika in Zdravstvena nega in mentalno zdravje.

Povezava do Cobiss.si 

Šifra raziskovalca: 91222
Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje:
Mesta so še prosta.