| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

doc. dr. Boris Žnidarič

dr. Boris Žnidarič, univ. dipl. prav.

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: docent za področje varnosti v zavarovalništvu

E-pošta: boris.znidaric@vzsce.si

Telefonska/mobilna številka: +386 41 747 295

Govorilne ure: praviloma vsak dan po e-pošti oz. po dogovoru

Nosilec predmetov: Pravni vidiki varne starosti

Kratek življenjepis: Celotno svojo poklicno pot se je doc. dr. Boris Žnidarič, univ. dipl. pravnik ukvarjal z družbenim fenomenom varnosti, tako individualne kakor tudi kolektivne. V preteklosti je bil zaposlen v organih za notranje zadeve na operativnih, vodstvenih, analitičnih, raziskovalnih in andragoško pedagoških delovnih mestih, nato na področju nacionalne obrambe ter naposled na področju zavarovalništva. Od leta 1979 sodeluje na področju izobraževanja, najprej na srednji stopnji, od leta 1984 pa na višji, visoki oz. fakultetni stopnji. V letih 1984 do 1986 je bil prodekan, od leta 1986 pa do leta 1991 dekan Višje šole za notranje zadeve – sedaj Fakulteta za varnostne zadeve Univerze v Mariboru. 

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca: 90375

Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje: Mesta so še prosta.