Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Individualna pomoč in podpora
Izredni študij prilagojen zaposlenim
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Individualna pomoč in podpora
Izredni študij prilagojen zaposlenim

Strokovne službe Dekanata VZŠCE

Vodja Referata za študentske in študijske zadeve in knjižnice:

Alenka Presker Planko, univ. dipl. inž. met.

Strokovna sodelavka Referata za študentske in študijske zadeve:
Mihaela Pinter Rojc, univ. dipl. ekon. 

Mednarodna pisarna:

mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.

Služba za finančne in kadrovske zadeve:

Darinka Klinger, univ. dipl. ekon.