| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Strokovne službe Dekanata VZŠCE

Vodja Referata za študentske in študijske zadeve in knjižnice:

Alenka Presker Planko, univ. dipl. inž. met.

Strokovna sodelavka Referata za študentske in študijske zadeve:
Mihaela Pinter Rojc, univ. dipl. ekon. 

Mednarodna pisarna:

mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.

Služba za finančne in kadrovske zadeve:

Darinka Klinger, univ. dipl. ekon.