| SI | EN
1. prijavni rok podaljšan do 9. 4. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
1. prijavni rok podaljšan do 9. 4. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Strokovne službe Dekanata VZŠCE

Vodja Referata za študentske in študijske zadeve in knjižnice:

Alenka Presker Planko, univ. dipl. inž. met.

Strokovna sodelavka Referata za študentske in študijske zadeve:
Mihaela Pinter Rojc, univ. dipl. ekon. 

Mednarodna pisarna:

mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.

Služba za finančne in kadrovske zadeve:

Darinka Klinger, univ. dipl. ekon.