Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Organi VZŠCE

Dekan:
izr. prof. dr. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. interne med. in spec. intenzivne med.

Akademski zbor VZŠCE:
Akademski zbor VZŠCE predstavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki sodelujejo v izobraževalnem in raziskovalnem procesu visoke šole. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki predstavljajo najmanj petino članov akademskega zbora.

Predsednik akademskega zbora: doc. dr. Boris Žnidarič

Senat VZŠCE:
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek;
 • viš. pred. mag. Hilda Maze;
 • viš. pred. mag. Darja Plank;
 • viš. pred. Rok Poličnik;
 • pred. mag. Franc Vindišar;
 • doc. dr. Boris Žnidarič;
 • predstavnika Študentskega sveta VZŠCE: Tilen Menart in Jan Palčnik.
Komisije v sestavi senata:

Komisija za študijske in študentske zadeve:

 • doc. dr. Boris Miha Kaučič (predsednik);
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • viš. pred. mag. Darja Plank;
 • Alenka Presker Planko;
 • Kemal Ejub (predstavnik študentov).

 Komisija za diplomske zadeve:

 • doc. dr. Boris Miha Kaučič (predsednik);
 • viš. pred. mag. Darja Plank;
 • viš. pred. mag. Hilda Maze.

Komisija za kakovost:

 • pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek (predsednica);
 • doc. dr. Boris Miha Kaučič;
 • pred. mag. Franci Vindišar;
 • Katja Esih;
 • Tina Razlag Kolar (predstavnica študentov).

Komisija za izvolitve v nazive:

 • prof. dr. Radko Komadina (predsednik);
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • viš. pred. mag. Hilda Maze.

 Komisija za založništvo:

 • doc. dr. Boris Žnidarič (predsednik);
 • viš. pred. mag. Hilda Maze;
 • viš. pred. Rok Poličnik.

 Komisija za znanstveno-raziskovalno delo:

  • doc. dr. Bojana Filej, predsednica;
  • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
  • viš. pred. dr. Roman Parežnik.

   Komisija za tutorstvo:

   • pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek;
   • Alenka Presker Planko;
   • Tina Razlag Kolar, predstavnica Študentskega sveta VZŠCE.

   Upravni odbor VZŠCE:

   • prim. asist. Jana Govc Eržen, predstavnica ustanovitelja (predsednica  UO VZŠCE);
   • mag. Dušan Kragelj, predstavnik regijskih zdravstvenih zavodov (namestnik predsednice UO);
   • Katja Esih, predstavnica ustanovitelja;
   • Marija Marolt, predstavnica ustanovitelja;
   • viš. pred. mag. Hilda Maze, predstavnica visokošolskih učiteljev;
   • Alenka Presker Planko, predstavnica strokovnih delavcev šole;
   • Tjaša Lešničar Ojstreš, predstavnica Študentskega sveta VZŠCE.
   Študentski svet VZŠCE:

   Predstavniki študijskega programa Zdravstvena nega:
   • Miha Boh, predstavnik študentov 1. letnika;
   • Kemal Ejub, predstavnik študentov 1. letnika;
   • Andreja Hrastovec, predstavnica študentov 1. letnika;
   • Tjaša Lešničar Ojstrež, predstavnica študentov 2. letnika;
   • Živka Mudrinić, predstavnica študentov 2. letnika;
   • Jan Palčnik, predstavnik študentov 2. letnika, podpredsednik ŠS;
   • Mario Martinović, predstavnik študentov 3. letnika;
   • Tilen Menart, predstavnik študentov 3. letnika, predsednik ŠS;
   • Bratislav Tešanović, predstavnik študentov 3. letnika.
   Predstavnica študijskega programa Paliativna oskrba:
   • Tina Razlag Kolar, predstavnica študentov 2. letnika.