| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Organi VZŠCE

Dekan:
izr. prof. dr. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. interne med. in spec. intenzivne med.

Akademski zbor VZŠCE:
Akademski zbor VZŠCE predstavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki sodelujejo v izobraževalnem in raziskovalnem procesu visoke šole. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki predstavljajo najmanj petino članov akademskega zbora.

Predsednik akademskega zbora: doc. dr. Boris Žnidarič

Senat VZŠCE:
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek;
 • viš. pred. mag. Hilda Maze;
 • pred. Barbara Smrke;
 • pred. mag. Franc Vundišar;
 • pred. Matej Marinšek;
 • doc. dr. Bojana Filej;
 • predstavnika Študentskega sveta VZŠCE: Andreja Hrastovec in Matic Lorger.
Komisije v sestavi senata:

Komisija za študijske in študentske zadeve:

 • doc. dr. Boris Miha Kaučič;
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • viš. pred. mag. Darja Plank;
 • Alenka Presker Planko;
 • Kemal Ejub, predstavnik študentov.

 Komisija za diplomske zadeve:

 • doc. dr. Boris Miha Kaučič (predsednik);
 • viš. pred. mag. Darja Plank;
 • viš. pred. mag. Hilda Maze.

Komisija za kakovost:

 • pred. Barbara Smrke;
 • doc. dr. Bojana Filej;
 • pred. Matej Marinšek;
 • mag. Jerneja Meža;
 • Matej Kotnik, predstavnik študentov.

Komisija za izvolitve v nazive:

 • prof. dr. Radko Komadina;
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • viš. pred. mag. Hilda Maze.

 Komisija za založništvo:

 • doc. dr. Boris Žnidarič;
 • viš. pred. mag. Hilda Maze;
 • viš. pred. Rok Poličnik.

 Komisija za znanstveno-raziskovalno delo:

  • doc. dr. Bojana Filej;
  • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
  • viš. pred. dr. Roman Parežnik.

   Komisija za tutorstvo:

   • viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek;
   • Alenka Presker Planko;
   • Kemal Ejub, predstavnik študentov, koordinator tutorjev.
   Upravni odbor VZŠCE:
   • prim. Jana Govc Eržen, predstavnica ustanovitelja (predsednica  UO VZŠCE);
   • Bojana Mazil Šolinc, predstavnica regijskih zdravstvenih zavodov;
   • Viljem Kolar, predstavnik ustanovitelja;
   • Katja Pogelšek Žilavec, predstavnica ustanovitelja;
   • viš. pred. mag. Hilda Maze, predstavnica visokošolskih učiteljev (namestnica predsednice UO);
   • Alenka Presker Planko, predstavnica strokovnih delavcev šole;
   • Janko Klisarić, predstavnik Študentskega sveta VZŠCE.
   Študentski svet VZŠCE:

   Predstavniki študijskega programa Zdravstvena nega:
   • Anja Jecl, predstavnica študentov 1. letnika;
   • Manja Potočnik, predstavnica študentov 1. letnika;
   • Janko Klisarić, predstavnik študentov 1. letnika;
   • Matic Lorger, predstavnik študentov 2. letnika, podpredsednik Študentskega sveta VZŠCE;
   • Florijan Kokot, predstavnik študentov 2. letnika;
   • Vito Ribič, predstavnik študentov 2. letnika,
   • Matej Kotnik, predstavnik študentov 3. letnika;
   • Andreja Hrastovec, predstavnica študentov 3. letnika, predsednica Študentskega sveta VZŠCE;
   • Kemal Ejub, predstavnik študentov 3. letnika.
   Predstavnik študijskega programa Paliativna oskrba:
   • Dijana Glavaš, predstavnica študentov 1. letnika.