Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Nagovor dekana

Dragi bodoči študenti, odločate se za študij zdravstvene nege, študij, ki Vas bo usposobil, da boste strokovno obvladali zdravstveno nego, se ustrezno sporazumevali s pacienti in sodelavci, hkrati pa ohranili human in etičen odnos do bolnih in zdravih, ki prav to od vas pričakujejo. Pričakovanja in zahteve poklica naraščajo, izzivi postajajo čedalje resnejši, materialno plačilo pa pogosto nadomesti beseda zahvale ali hvaležni pogled.
Medicina in zdravstvena nega kot njen integralni del v zadnjih desetletjih hitro napredujeta. Hkrati z napredkom se soočata z vse bolj perečimi sociološkimi,psihološkimi, moralno-etičnimi in ekonomskimi problemi, ki jih razkorak med vse večjimi zmogljivostmi stroke ter omejenimi zmožnostmi vsake družbe le še povečuje. Spreminja se tudi razmerje in delitev dela med zdravniki ter diplomiranimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki. Ostre meje v delitvi dela postajajo vse bolj ohlapne, zadolžitve in odgovornosti posameznih skupin se medsebojno prepletajo. Brez timskega dela je praktično nemogoče uspeti na katerem koli medicinskem področju.

Zdravstveni delavec mora biti zato ustrezno izobražen, da se z vsemi zgoraj navedenimi izzivi lahko ustrezno sooči, jih obvlada in deluje v pacientovo korist. Visoka zdravstvena šola v Celju je začela delovati razmeroma pozno in do tedaj visokošolski študij zdravstvene nege v tej regiji sploh ni bil mogoč. Ustanovitev in delovanje šole od leta 2009 omogoča študentom učenje v domačem okolju, zdravstvenim zavodom pa zagotavlja ustrezno izobražene delavce s področja zdravstvene nege. S sodelovanjem več strokovnjakov z različnih področij poskušamo ustvariti način študija, ki je sinteza kakovostnega teoretičnega izobraževanja, praktično uporabnega kliničnega usposabljanja ter uvajanja v raziskovalno delo. Že od ustanovitve šole se poskušamo povezovati s sorodnimi ustanovami v Sloveniji in tujini in tako študentom in učiteljem omogočiti izmenjavo znanja v širšem geografskem prostoru.

Smo mlada in razmeroma majhna šola, zato mnogo lažje spreminjamo način dela glede na nove zahteve in študijski proces prilagajamo potrebam študentov. Verjamemo, da bomo z vašim aktivnim sodelovanjem v vaše in naše zadovoljstvo kakovost študija lahko nenehno izpopolnjevali in izboljševali. Veseli bomo, če se bomo v jeseni srečali v naših učilnicah in ob pacientih.

izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med.,
dekan Visoke zdravstvene šole v Celju