| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

O šoli

Visoka zdravstvena šola v Celju

Visoka zdravstvena šola v Celju je samostojni visokošolski zavod, ki je bil ustanovljen v maju 2009. Ustanovitelj šole je JZ Regijsko študijsko središče v Celju, ki je pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije.

Visoka zdravstvena šola v Celju je bila akreditirana 22. 4. 2009 s sklepom Senata za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo št. 6033-61/2008/8, ki je 12. 6. 2009 podal še soglasje k študijskemu programu prve stopnje Zdravstvena nega (sklep št. 6033-178/2009/2).

Visoka šola izvaja 3-letni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega, razvit v skladu s smernicami direktive EU in bolonjske deklaracije. V študijskem letu 2009/2010 je šola vpisala prvo generacijo izrednih študentov.
V študijskem letu 2016/17 smo pričeli na Visoki zdravstveni šoli v Celju z izvajanjem magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je dne 17. 12. 2015 podelil akreditacijo študijskemu programu druge stopnje Paliativna oskrba Visoke zdravstvene šole v Celju (sklep št. 6033-163/2014/16),