| SI | EN
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Katedra za temeljne medicinske vede

Predstojnik katedre:
viš. pred. dr. Roman Parežnik

Člani katedre:

prof. dr. Damjan Glavač, viš. pred. dr. Roman Parežnik, izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, pred. mag. Franci Tratar, pred. mag. Franc Vindišar, viš. pred. mag. Tjaša Žohar Čretnik