| SI | EN
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Katedra za klinične medicinske vede

Predstojnik katedre:
prof. dr. Radko Komadina

Člani katedre:

viš. pred. Irena Bricl,  viš. pred. dr. Zdenka Čebašek – Travnik, pred. mag. Lidija Gobec, Majda Hrastnik, strok. sod., viš. pred. mag. Marija Kolenc, prof. dr. Radko Komadina, prof. dr. Marko Lavrič, pred. Matej Marinšek, akad. prof. dr. dr. h. c. Dušanka Mičetić-Turk, viš. pred. Rok Poličnik, izr. prof. dr. Gorazd Voga