| SI | EN
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Katedra za zdravstvene vede

Predstojnica:
viš. pred. mag. Darja Plank

Člani katedre:

Ahbeer Al Sayegh, strok. sod., Marjetka Blaj, pred. Vesna Božiček, strok. sod., pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, Andreja Doberšek, strok. sod., pred. Suzana Drame, viš. pred. Duška Drev, doc. dr. Bojana Filej,prof. dr. Jana Goriup, Majda Hrastnik, strok. sod., Bojana Jecl, strok. sod., doc. dr. Boris Miha Kaučič, viš. pred. Branko Kešpert, pred. mag. Andreja Kranjc, pred. Ivanka Limonšek, viš. pred. mag. Hilda Maze, Matej Mažič, strok. sod., Katja Mulej  Hren, strok. sod., viš. pred. mag. Darja Plank, doc. dr. Vesna Prijatelj, pred. Cvetka Skale, pred. Barbara Smrke, Irena Sojč, strok. sod., pred. Mateja Štravs, viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, pred. Bernardka Žagar, doc. dr. Boris Žnidarič,