| SI | EN

2.prijavni rok za vpis v študijski program Zdravstvena nega (VS)

2. 8. 2019