| SI | EN
1. prijavni rok podaljšan do 9. 4. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
1. prijavni rok podaljšan do 9. 4. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Uspešna prijava na razpis Študentski inovativni projekti za družbeno korist

14. 2. 2019
V Evropi vsako leto doživi srčni zastoj med 350.000 in 400.000 ljudi, v Sloveniji okoli 1600, v mestu Celju pa okoli 40 - 50 oseb letno. Pri nenadnem srčnem zastoju, ki se zgodi izven zdravstvenih ustanov, so ponavadi prisotni samo laiki, veliko manj verjetno je, da je takoj na voljo zdravstveno osebje z ustrezno opremo. Laiki so zato najpomembnejši izvajalci zaporedja ukrepov in postopkov (t.i. veriga preživetja), s ciljem ponovne vzpostavitve delovanja srca. Čim zgodnejša uporaba avtomatskih zunanjih defibrilatorjev, s katerim opravimo defibrilacijo (ponovna vzpostavitev učinkovitega srčnega ritma), je pomemben člen te verige, ki lahko edini ponovno vzpostavi delovanje srca. Podatki o lokacijah defibrilatorjev  (AED baza Slovenije) so sicer na voljo na spletu, a seznam ni ažuriran, po drugi strani pa zaradi stresne situacije za udeležene ni ustrezna oblika pridobivanja informacij. Lokacije defibrilatorjev niso ustrezno označene, hkrati pa laična javnosti ni ustrezno seznanjena ne s pomenom in načinom njihove uporabe kot tudi ne z lokacijami AED-jev.

V sodelovanju med VZŠCE kot prijaviteljico in Koronarnim klubom Celje kot partnerjem ter s sodelovanjem študentov različnih študijskim smeri bomo iz različnih zornih kotov preučili lokacije AED v mestu Celje, morebitne oznake, ki prebivalce opozarjajo nanje, ter analizirali obveščenosti javnosti o AED med laično javnostjo. Glede na ugotovitve bo izdelan predlog za izboljšanje lokacij namestitve, označevanje dostopa in obveščenost javnosti o AED v Mestni občini Celje.