| SI | EN

Obisk gostujočih visokošolskih učiteljic, dr. Satu Elo in dr. Pirjo Kaakinen, iz Univerze Oulu, Finska

12. 6. 2014

Izvedli sta predavanji z naslovoma The well-being supportive physical environment for older people with dementia in The chronically ill adults quality of counseling. S svojim prispevkom je Satu Elo sodelovala tudi na mednarodnem simpoziju s področja paliativne zdravstvene nege v organizaciji VZŠCE s prispevkom Palliative care and environment in which we look after people with dementia - some examples from Finland.

V okviru gostovanja sta gostujoči predavateljici s prodekanom za izobraževanje viš. pred. mag. Kaučičem obiskali Dom Viharnik, dom starejših najnovejše generacije, v Krajnski Gori.