| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Prodobitev Erasmus listine za terciarno izobraževanje

10. 1. 2014
Evropska komisija je Visoki zdravstveni šoli v Celju podelila Erasmus listino za terciarno izobraževanje (ECHE). Listina omogoča, da visoka šola sodeluje v  programu Erasmus + za celotno obdobje trajanja programa, od 2014 do 2020. Hkrati pa pridobljena listina v okviru tega programa določa tudi splošni okvir kakovosti za evropsko in mednarodno sodelovanje visokošolskih ustanov.