| SI | EN

Novice

 • Predstavitev rezultatov projekta ŠIPK

  18. 6. 2019
  Visoka zdravstvena šola v Celju v sodelovanju s Koronarnim klubom Celje v okviru projekta ŠIPK: Lokacija in dostopnost do avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v Mestni občini Celje organizira predstavitev rezultatov projekta. Prijazno vabljeni v četrtek, 27. 6. 2019, ob 12. uri v Koronarni klub Celje, Gledališki trg 7.
 • Znanstvena monografija Medkulturna oskrba v zdravstvu

  11. 6. 2019
  V založbi VZŠCE je izšla znanstvena monografija Medkulturna oskrba v zdravstvu.
 • Učbenik Intenzivna medicina

  23. 4. 2019
  VZŠCE je skupaj z Združenjem za intenzivno medicino in Slovenija transplantom izdala učbenik Intenzivna medicina.
 • Sklenjen nov Erasmus sporazum

  16. 4. 2019
  Obveščamo vas, da je Visoka zdravstvena šola v Celju sklenila nov bilateralni sporazum o sodelovanju z Malmö University, Faculty of Health and Society, Department of Care Science, Švedska (https://mau.se/en/). S tem bo visokošolskim učiteljem, sodelavcem in študentom omogočena mobilnost v okviru programa Erasmus+. Dodatne informacije o možnosti mobilnosti so dostopne v mednarodni pisarni Visoke zdravstvene šole v Celju pri koordinatorici mag. Jerneji Meža.
 • Pesto dogajanje na VZŠCE ob tednu zdravja

  9. 4. 2019
  V preteklem tednu smo tudi na VZŠCE obeležili svetovni dan zdravja s številnimi aktivnostmi. Študenti so sodelovali na zdravstveno-vzgojnih stojnicah v Šentjurju in Celju, na dveh osnovnih šolah predstavili uporabo defibrilatorja ter se udeležili posveta ob svetovnem dnevu zdravja, ki je potekal v Celju.
 • Kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije

  7. 4. 2019
  Na kongresu, ki bo potekal 9. in 10. maja 2019 bodo aktivno sodelovali tudi visokošolski učitelji, študenti in diplomanti VZŠCE. Moto kongresa letošnjega kongresa je: Medicinske sestre in babice, zagovornice zdravja za vse.
 • Razpis za vpis v magistrski študijski program Paliativna oskrba

  29. 3. 2019
  Na povezavi je objavljen razpis za vpis v magistrski študijski program Paliativna oskrba, ki je edini tovrstni študijski program v Sloveniji.
 • 11.študentska konferenca

  26. 3. 2019
  Letošnja, že 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved bo potekala na Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru 24. maja 2019.
 • Uspešna prijava na razpis Študentski inovativni projekti za družbeno korist

  14. 2. 2019
  Visoka zdravstvena šola v Celju je bila uspešna na razpisu Študentski inovativni projekti za družbeno korist s projektom Lokacija in dostopnost do avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v Mestni občini Celje. Projekt kot pedagoški mentor vodi viš. pred. dr. Roman Parežnik, kot strokovna sodelavka Koronarnega kluba Celje pa sodeluje ga. Sonja Urbancl. V projektu sodelujejo dva študenta Visoke zdravstvene šole v Celju, dva študenta Fakultete za logistiko UM, ena študentka Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije ter študentka Filozofske fakultete UL, študijskega programa Psihologija. Projekt poteka od meseca marca do sredine meseca julija 2019. V sodelovanju med VZŠCE kot prijaviteljico in Koronarnim klubom Celje kot partnerjem ter s sodelovanjem študentov različnih študijskim smeri bomo iz različnih zornih kotov preučili lokacije AED v mestu Celje, morebitne oznake, ki prebivalce opozarjajo nanje ter analizirali obveščenosti javnosti o AED med laično javnostjo. Glede na ugotovitve bo izdelan predlog za izboljšanje lokacij namestitve, označevanje dostopa in obveščenost javnosti o AED v Mestni občini Celje.
 • Informativni dnevi za vpis v študijskem letu 2019/20

  22. 1. 2019
  Informativni dnevi za vpis v visokošolski študijski program Zdravstvena nega bodo v petek, 15. 2. 2019, ob 16. uri in v soboto, 16. 2. 2019, ob 10. uri v prostorih VZŠCE, Mariborska cesta 7, Celje