Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Partnerske institucije

V letu 2013 smo na področju zagotavljanja pogojev za razvoj mednarodnega sodelovanja pridobili Erasmus listino za terciarno izobraževanje, ki omogoča mednarodno mobilnost študentov, profesorjev in drugega osebja visokošolskega zavoda ter sodelovanje v projektih s tujimi visokošolskimi inštitucijami.

V letu 2013 smo kandidirali in pridobili sredstva za mobilnost študentov, profesorjev in upravnega osebja za študijsko leto 2013/14. V mesecu aprilu je tako na izmenjavo na partnersko inštitucijo CESPU na Portugalsko odšla študentka Lea Plevčak. V mesecu avgustu so bile izvedene še tri mobilnosti zaposlenih.
V študijskem letu 2014/15 opravlja mednarodno mobilnost študentka Melita Bergant. Študentka je na trimesečni izmenjavi za namen opravljanja prakse na Medical University of Lublin, na Poljskem.
V študijskem letu 2014/2015 imamo bilateralni sporazum sklenjen z naslednjimi visokošolskimi inštitucijami:
 • Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci,
 • Medical University of Lublin, Lublin, Poljska,
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
 • CESPU - Advanced Polytechnic and University Cooperative - Polytechnic Health Institute of the North, Gandra, Portugalska,
 • Krosno State College, Poljska,
 • Canakkale Onsekiz University, Turčija,
 • Kirklareli University, Turčija,
 • University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences, Finska,
 • Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, Španija,
 • Seinajoki University of Applied Sciences, Finska,
 • University of Molise, Department of Medicine and Health Sciences, Italija,
 • Haliç University, Istanbul, Turčija
 • Oulu University of Applied Sciences, Oulu, Finska

Sporazum o sodelovanju imamo sklenjen tudi z Visoko medicinsko šolo v Ćupriji, Srbija in University of Applied Science St. Gallen.