Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Obiski tujih VŠU

Obisk dr. Asta Heikkilä iz Seinäjoki University of Applied Sciences (Finska)

V času od 18. 5. do 20. 5. 2016 je bila na Visoki zdravstveni šoli v Celju na obisku dr. Asta Heikkilä iz Seinäjoki University of Applied Sciences (Finska). Z navedenim visokošolskim zavodom (politehniko) ima VZŠCE sklenjen bilateralni sporazum za mobilnost v okviru programa Erasmus+. 

V okviru mednarodnega obiska je dr. Asta Heikkilä izvedla predavanje za študente in visokošolske učitelje, ogledala si je učni okolji VZŠCE, Splošno bolnišnico Celje in Zdravstveni dom Celje. 

Dr. Heikkilä je doktorica zdravstvenih ved in idejni vodja raziskovalnega projekta Nurses´ and nursing students´ competences in research utilization, v katerem bodo aktivno sodelovali visokošolski učitelji VZŠCE s področja zdravstvene nege. Mednarodni obisk je bil namenjen krepitvi sodelovanja na področju raziskovanja v zdravstveni negi.Utrinki s predavanja dr. Asta Heikkilä za študente
Sestanek raziskovalne skupine projekta Nurses´ and nursing students´ competences in research utilization
Obisk dr. Asta Heikkilä v ZD Celje