| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

E-publikacije

Medkulturna oskrba v zdravstvu [Elektronski vir] : znanstvena monografija / [urednika Bojana Filej, Boris Miha Kaučič]. - 1. izd. – Celje : Visoka zdravstvena šola, 2019
Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi
 Multicultural society and aging-challenges for nursing in Europe [Elektronski vir] : selected chapters / [editors Boris Miha Kaučič ... et al.]. - Celje : College of Nursing, 2016

EUROPEAN Students Conference in Nursing Science (4 ; 2016 ; Celje)
Multicultural society, cultural competences, health promotion 65+ challenges for nursing students [Elektronski vir] : book of abstracts / 4th European students conference in nursing science, Celje, 23rd-27th November, 2016 ; [editors Boris Miha Kaučič ... [et al.]. - Celje : College of Nursing, 2016