| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Knjižnica

Knjižnica VZŠCE s svojim delovanjem podpira študijski in raziskovalni proces. Namenjena je študentom, visokošolskim učiteljem in drugim visokošolskim sodelavcem. Knjižnično zbirko sestavlja literatura s področja zdravstvene nege, medicine, psihologije, družbenih in naravoslovnih ved. Gradivo za izposojo je dostopno v prostem pristopu, postavljeno po sistemu UDK. Knjižnica omogoča uporabnikom dostop do različnih podatkovnih zbirk na spletu.

Izposoja: 
Ponedeljek, torek, četrtek: 13.00-15.30, sreda 13.00-16.00

Kontakt: knjiznica@vzsce.si
Katalog VZSCE: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=vzsce

IZPOSOJEVALNI ROKI

Knjižno gradivo: 21 dni
Revije: 14 dni

Gradivu, ki ni rezervirano, je možno podaljšati izposojevalni rok še 2 krat. Po tem roku ga je potrebno vrniti. 

OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
Uporabniki preko sistema COBISS/Moja knjižnica preverjajo seznam izposojenega gradiva in roke vrnitve.
V primeru nepravočasnega vračila se uporabnikom pošlje opomin. Stroški opomina so določeni skladno s cenikom VZŠCE.

Uporabniki so dolžni z gradivom ravnati spoštljivo.

Do 10. decembra 2018 je omogočen testni dostop do multidisciplinarne zbirke s celotnimi besedili člankov Proquest Central.  

Dostop z lokacije VZŠCE: https://search.proquest.com

ProQuest Central je multidisciplinarna zbirka podjetja ProQuest, ki vključuje več kot 39 baz podatkov s področja medicine, poslovanja, ekonomije, družbenih ved, umetnosti, vojske in multidisciplinarnih področji ter obsežno zbirko časopisov.

  1. Med sodelujočimi založniki so Emerald, Palgrave Macmillan, Cambridge University Press, Elsevier, Taylor and Francis, Oxford University Press, Springer, nature, DeGruyter, Dow Jones, The Economist, The Economist Intelligence Unit, APA, BMJ itd.
  2. Najnovejši akademski članki s celotnimi besedili iz ključnih revij, kot so Lancet, BMJ, Nature, Science, New England Journal of Medicine in Journal of International Business Studies.
  3. Obsežne strokovne informacije o globalnem trgu, brezkonkurenčna zbirka strokovnih analiz industrij, držav, gospodarstev in trgov podjetij BMI Research, Euromonitor, Plunkett Research, Economist Intelligence Unit (EIU), Oxford Analytica, Oxford Economics in še mnogih drugih.
  4. Najbolj vplivne revije s področja poslovanja in aktualnih dogodkov z ažurnimi celotnimi besedili najbolj branih revij, med katere spadajo tudi: The Economist, New Statesman, Billboard in The New Yorker.
  5. Na voljo je najnaprednejše razmišljanje z več kot 450.000 delovnimi dokumenti naslednjih ustanov: NBER, RePEc, INSEAD in OECD.
  6. Na voljo sta tezavra MeSh in ProQuest.  
  7. Poenostavljen vmesnik, ki uporabnikom pomaga pri prepoznavanju referenc za svoja dela, zbiranju referenc na ločenem zavihku in ki podpira citate, deljenje člankov ter omogoča hkratni prikaz različnih vrst vsebin.
  8. Navzkrižno iskanje in povezovanje z disertacijami in deli ProQuest.
Visoka zdravstvena šola v Celju dobro sodeluje tudi z Osrednjo knjižnico Celje, vsi študenti VZŠCE imajo omogočeno brezplačno članstvo v Osrednji knjižnici Celje, kjer jim je na voljo študijsko in drugo gradivo ter dostop do baz MEDLINE, Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Newspaper Source in EBSCO eBook Public Library Subscription Collection.

Povezava do Osrednje knjižnice Celje

Povezava do baz podatkov OKC