Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Knjižnica

Knjižnica VZŠCE s svojim delovanjem podpira študijski in raziskovalni proces. Namenjena je študentom, visokošolskim učiteljem in drugim visokošolskim sodelavcem. Knjižnično zbirko sestavlja literatura s področja zdravstvene nege, medicine, psihologije, družbenih in naravoslovnih ved. Gradivo za izposojo je dostopno v prostem pristopu, postavljeno po sistemu UDK. Knjižnica omogoča uporabnikom dostop do različnih podatkovnih zbirk na spletu.

Izposoja: 
Torek, sreda, četrtek: 13.00-15.00

Kontakt: knjiznica@vzsce.si
Katalog VZSCE: www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=51004

IZPOSOJEVALNI ROKI

Knjižno gradivo: 21 dni
Revije: 14 dni

Gradivu, ki ni rezervirano, je možno podaljšati izposojevalni rok še 2 krat. Po tem roku ga je potrebno vrniti. 

OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
Uporabniki preko sistema COBISS/Moja knjižnica preverjajo seznam izposojenega gradiva in roke vrnitve.
V primeru nepravočasnega vračila se uporabnikom pošlje opomin. Stroški opomina so določeni skladno s cenikom VZŠCE.

Uporabniki so dolžni z gradivom ravnati spoštljivo.
Študentom in visokošolskim učiteljem je omogočen omejen oddaljen dostop do baze ProQuest.
Od 4. 4. 2016 je omogočen tudi oddaljen dostop do baze CINAHL.
Visoka zdravstvena šola v Celju dobro sodeluje tudi z Osrednjo knjižnico Celje, vsi študenti VZŠCE imajo omogočeno brezplačno članstvo v Osrednji knjižnici Celje, kjer jim je na voljo študijsko in drugo gradivo ter dostop do baz MEDLINE, Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Newspaper Source in EBSCO eBook Public Library Subscription Collection.

Povezava do Osrednje knjižnice Celje

Povezava do baz podatkov OKC