| SI | EN
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Tutorstvo

Namen tutorskega sistema na VZŠCE je:

1.     olajšati študentom vključevanje v visokošolsko okolje,

2.     nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju, tako v obliki pomoči pri osvajanju študijske snovi kot tudi pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost,

3.     graditi partnerski odnos med študenti in visokošolskimi učitelji/sodelavci ter institucijo kot celoto v skupnih prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev,

4.     z navedenim izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti kakovostno raven študija,

5.     spodbujati študente k dodatnim obštudijskim dejavnostim in izmenjavam študentov preko programa mobilnosti Erasmus+. 


Tutorski sistem sestavljajo:

1.     Komisija za tutorstvo

2.     Koordinator tutorjev

3.     Tutor študent

          3.1 Uvajalni tutor

          3.2 Predmetni tutor

4.  Tutorand (študent)

Tutorstvo izvajajo tudi visokošolski učitelji/sodelavci v okviru razpisanih govornih ur. Slednji izvajajo po potrebi tudi predmetno tutorstvo.


Tutorji v študijskem letu 2017/18 skupaj s predsednico Komisije za tutorstvo

Komisija za tutorstvo:

pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, predsednica
Alenka Presker Planko, članica

Kemal Ejub, član, predstavnik študentov