Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Individualna pomoč in podpora
Izredni študij prilagojen zaposlenim
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Individualna pomoč in podpora
Izredni študij prilagojen zaposlenim

Tutorstvo

Namen tutorskega sistema na VZŠCE je:

1.     olajšati študentom vključevanje v visokošolsko okolje,

2.     nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju, tako v obliki pomoči pri osvajanju študijske snovi kot tudi pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost,

3.     graditi partnerski odnos med študenti in visokošolskimi učitelji/sodelavci ter institucijo kot celoto v skupnih prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev,

4.     z navedenim izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti kakovostno raven študija,

5.     spodbujati študente k dodatnim obštudijskim dejavnostim in izmenjavam študentov preko programa mobilnosti Erasmus+. 


Tutorski sistem sestavljajo:

1.     Komisija za tutorstvo

2.     Koordinator tutorjev

3.     Tutor študent

          3.1 Uvajalni tutor

          3.2 Predmetni tutor

4.  Tutorand (študent)

Tutorstvo izvajajo tudi visokošolski učitelji/sodelavci v okviru razpisanih govornih ur. Slednji izvajajo po potrebi tudi predmetno tutorstvo.


Komisija za tutorstvo:

- pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, predsednica

- Alenka Presker Planko, članica

- Tina Razlag Kolar, koordinatorka tutorjev