| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

XI. Stiki zdravstvene nege

Simpozij s področja paliativne oskrbe z mednarodno udeležbo z naslovom Čas za sistemsko ureditev paliativne oskrbe bo potekal v četrtek, 23. 9. 2021, s pričetkom ob 8.30 uri, na Visoki zdravstveni šoli v Celju.


Program

Paliativna oskrba

Moderatorja: viš. pred. mag. Mateja Lopuh in red. prof. dr. Radko Komadina

 8.30 – 8.45

Otvoritev simpozija in uvodni nagovori

izr. prof. dr. Gorazd Voga, dekan Visoke zdravstvene šole v Celju

 8.45 – 9.05

Deset let od Državnega programa paliativne oskrbe v Sloveniji: kako naprej do sistemske ureditve paliativne oskrbe in enake dostopnosti

mag. Mateja Lopuh, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in Splošna bolnišnica Jesenice

 9.05 – 9.25

Financiranje programa paliativne oskrbe

doc. dr. Tatjana Mlakar, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 9.25 – 9.45

Interdisciplinarno povezovanje strokovnjakov v paliativnem timu je ključ za integriran pristop v paliativni oskrbi

doc. dr. Vesna Zupančič, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede

 9.45 – 10.05

Vpliv izpopolnjevanja iz paliativne oskrbe na znanje, prakso in težave na področju paliativne oskrbe pri zdravstvenih delavcih Splošne bolnišnice Celje

viš. pred. dr. Roman Parežnik, viš. pred. mag. Darja Plank, Splošna bolnišnica Celje in Visoka zdravstvena šola v Celju, mag. Vesna Papuga, Splošna bolnišnica Celje, izr. prof. dr. André Fringer, ZHAW Zurich University of Applied Sciences, izr. prof. dr. Kristijan Breznik, Visoka zdravstvena šola v Celju

 10.05 – 10.20

Razprava

 10.20 – 10.45

Odmor

 

Formalno in neformalno izobraževanje na področju paliativne oskrbe

Moderatorja: izr. prof. dr. Bojana Filej in izr. prof. dr. Gorazd Voga

 10.45 – 11.00  

Znanje dijakov zdravstvene nege o paliativni oskrbi

Metka Černoša, mag. pal. osk., Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, izr. prof. dr. Gorazd Voga, doc. dr. Boris Miha Kaučič, Visoka zdravstvena šola v Celju

11.00 – 11.15

Vključenosti vsebin paliativne oskrbe v učne načrte dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih v Sloveniji: analiza stanja

pred. Marjana Bernot, Onkološki inštitut Ljubljana

11.15 – 11.35  

Potrebe po neformalnem/formalnem izobraževanju zdravnikov in medicinskih sester s področja paliativne oskrbe:

 Pogled Zbornice - Zveze Monika Ažman

 Pogled Slovenskega zdravniškega društva prof. dr. Radko Komadina

 11.35 – 11.55

Usposabljanje zdravstvenih delavcev za duhovno oskrbo v paliativni oskrbi

dr. Piret Paal, WHO Collaborating Centre, Paracelsus Medical University Salzburg                

11.55 – 12.15

Razprava

 12.15 – 12.45

Odmor

Dostopnost do paliativne oskrbe in pomen dobrega medpoklicnega sodelovanja

Moderatorja: viš. pred. mag. Darja Plank in viš. pred. dr. Roman Parežnik

 12.45 – 13.00

Paliativna oskrba v ambulanti družinske medicine

doc. dr. Erika Zelko, Zdravstveni dom Ljubljana in Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

 13.00 – 13.15

Dostopnost do paliativne oskrbe na domu pacienta: pogled in izkušnje patronažne medicinske sestre

doc. dr. Mateja Berčan, Visoka zdravstvena šola v Celju

 13.15 – 13.30

Paliativna oskrba starejših v socialnovarstvenem zavodu: pomen ambienta v paliativni oskrbi

Suzana Koštomaj, Dom starejših Šentjur

 13.30 – 13:45

Primer dobre prakse medpoklicnega timskega sodelovanja na področju paliativne oskrbe: Predstavitev oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu Ljubljana

dr. Maja Ebert Moltara, pred. Marjana Bernot, Onkološki inštitut Ljubljana

 13:45 – 14.00 

Model vpeljave paliativne oskrbe v urgentno medicino

Emina Hajdinjak, Zdravstveni dom Kamnik

14.00 – 15.15

Okrogla miza / moderatorka: Maja Sodja

Kako naprej do sistemske ureditve paliativne oskrbe in izboljšanja dostopnosti do storitev paliativne oskrbe?          

 

Sodelujoči:

Simona Grasselli (Zdravstveni dom Celje), viš. pred. mag. Darja Plank (Splošna bolnišnica Celje), pred. mag. Andreja Krajnc (Zbornica – Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti), doc. dr. Maja Šeruga (Univerzitetni klinični center Maribor), Dijana Glavaš(Dom ob Savinji Celje), Maja Ebert Moltara (Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe), viš. pred. mag. Mateja Lopuh (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije).

 

15.15 – 15.30

Zaključek simpozija

izr. prof. dr. Gorazd Voga

          
 

Splošne informacije:

 

Na simpozij se je potrebno prijaviti z e-prijavnico, ki je dostopna na spletni strani VZŠCE. Kotizacija znaša 100 EUR.

Simpozij je licenčno ovrednoten na Zdravniški zbornici Slovenije s šestimi kreditnimi točkami in na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije z osmimi licenčnimi točkami.