| SI | EN

Pisanje znanstvenih besedil

PISANJE ZNANSTVENIH BESEDIL: Kako napisati znanstveni članek in predstaviti rezultate znanstvenih in strokovnih ugotovitev strokovni javnosti, 13. 5. 2017