Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Licenčno vrednotenje izobraževanj VZŠCE

Naziv izobraževanja Datum izvedbe Številka sklepa Licenčne točke-
pasivna udeležba
Licenčne točke-
aktivna udeležba
Kakovostno klinično mentorstvo je pogoj za doseganje zastavljenih učnih coljev 21. 4. 2018 I-2018-0332-0332 6 10
Staranje in s starostjo povezane spremembe zdravstvenega stanja 17. 5. 2018 I-2018-0338-0338 5 9
Multikulturna oskrba pacientov v zdravstvu 7. 6. 2018 I-2018-0333-0333 8 12