Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Individualna pomoč in podpora
Izredni študij prilagojen zaposlenim
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Individualna pomoč in podpora
Izredni študij prilagojen zaposlenim

Študentske konference

3. študentska konferenca: Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija; Maribor, 15. 11. 2011

4. študentska konferenca: Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti; Izola, 25. 5. 2012

5. študentska konferenca: Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost; Novo mesto, 31. 5. 2013

6. študentska konferenca: Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe; Murska Sobota, 30. 5. 2014

7.Študentska konferenca: Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov; Celje, 8. 5. 2015

8.Študentska konferenca: Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved; Slovenj Gradec, 3. 6. 2016

9. študentska konferenca: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog; Bled, 19. 5. 2017

Prispevki