| SI | EN
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Stiki zdravstvene nege

X. Stiki zdravstvene nege - Integrirana dolgotrajna oskrba: Odziv na potrebe dolgožive družbe v Sloveniji
IX. Stiki zdravstvene nege - Staranje in s starostjo povezane spremembe zdravstvenega stanja, 17. 5. 2018
VIII. Stiki zdravstvene nege - Ukrepanje in podpora ob konfliktnih in kriznih situacijah v zdravstvu, 19. 4. 2017
VII. Stiki zdravstvene nege z naslovom Celostna paliativna oskrba: Primeri dobre prakse in možnosti razvoja, 14. 4. 2016
VI. Stiki zdravstvene nege:Sodelovanje strokovnjakov v paliativnem timu za celostno obravnavo pacientov in svojcev, 9. 4. 2015
V. Stiki zdravstvene nege: Celostna obravnava pacientov kot vodilo za kakovostno paliativno oskrbo, 3. 4. 2014
IV. Stiki zdravstvene nege: Paliativna zdravstvena nega, 18. 4. 2013
III. Stiki zdravstvene nege: Z izobraževanjem do višje kakovosti v zdravstveni negi, 17. 5. 2012
II. Stiki zdravstvene nege: Izboljševanje varnosti in kakovosti v zdravstveni obravnavi pacientov, 19. 5. 2011
I. Stiki zdravstvene nege: Zdravstvena nega v okolju, ki zagotavlja varno in kakovostno obravnavo bolnika, 19. 5. 2010