Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Erasmus izmenjava visokošolskih učiteljev

17.11.2017

ERASMUS IZMENJAVA NA PARTNERSKI INSTITUCIJI – SEINAJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES FINLAND

V času od 8. do 11. novembra 2017 sta doc. dr. Bojana Filej in viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič v okviru programa Erasmus+ obiskala partnersko institucijo – Seinajoki University of Applied Sciences na Finskem.

Opravila sta razgovor z dekanico, gospo Taino Viiala, o nadaljnjem uspešnem sodelovanju na področju izobraževanja, raziskovanja in mednarodnega sodelovanja med obema institucijama. Z namenom okrepitve študentskih izmenjav v okviru programa Erasmus+ sta si ogledala bolnišnico in zdravstveni dom ter opravila razgovor z vodilnimi medicinskimi sestrami. Izvedla sta predavanje in učno delavnico za visokošolske učitelje in mentorje s področja zdravstvene nege ter predavanje za mednarodne študente, ki študirajo zdravstveno nego na Finskem. 

Z vodjo projekta CompRU, dr. Asto Heikkila, so pregledali opravljene aktivnosti na projektu, se seznanili s preliminarnimi rezultati opravljene raziskave med medicinskimi sestrami in študenti zdravstvene nege s področja raziskovalnih kompetenc v Sloveniji in dorekli aktivnosti na projektu v naslednjem obdobju. 

Na koledar