| SI | EN

Simpozij Sodelovanje strokovnjakov v paliativnem timu za celostno obravnavo pacientov in svojcev

13.4.2015
Letošnjega strokovnega srečanja, ki je potekalo pod naslovom »Sodelovanje strokovnjakov v paliativnem timu za celostno obravnavo pacientov in svojcev«, 9. aprila 2015, se je udeležilo več kot 110 udeležencev z zdravstvenih in socialnih zavodov iz celotnega slovenskega prostora. Na srečanju, ki je potekalo pod častnim pokroviteljstvom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, so kot predavatelji sodelovali najuglednejši strokovnjaki na področju paliativne medicine in oskrbe iz Slovenije in tujine in se s svojimi strokovnimi prispevki osredotočili na področja elementov kakovosti paliativne oskrbe, pomena partnerskega sodelovanja za preprečevanje stresa pri izvajalcih paliativne oskrbe ter na pomen komuniciranja  in etike v zadnjem obdobju življenja.  Na Visoki zdravstveni šoli v Celju je področje paliativne oskrbe eno izmed temeljnih usmeritev strokovnega in raziskovalnega dela, saj se zavedamo potreb po paliativni oskrbi ter hkrati pomanjkljivosti sedanje organizacije in izvajanja paliativne oskrbe tako v naši regiji kot v celotnem slovenskem prostoru.
Program
Zbornik simpozija

Na koledar