| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2015

Diplomantka: Danijela Babić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTOV Z ARTERIJSKO HIPERTENZIJO

Datum diplomiranja: 25. 11. 2015

Mentorica: pred. mag. Brigita Putar, viš. med. ses., univ. dipl. org.


Diplomantka: Lucija Cvikl, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: UVAJANJE KULTURE VARNOSTI V ZDRAVSTVENO NEGO

Datum diplomiranja:15.5.2015

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Lidija Golec, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV CELIAKIJE NA KAKOVOST ŽIVLJENJA MLADOSTNICE V DRUŽINI

Datum diplomiranja: 22.4.2015

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Silva Grobelnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE ŽENSK Z ZDRAVLJENJEM RAKA JAJČNIKOV

Datum diplomiranja: 17.7.2015

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: prof. dr. Marko Lavrič, dr. med., spec. ginek. in porod.

Diplomant: Jasmina Hren, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE STARŠEV Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO OTROK Z DUŠEVNO MOTNJO

Datum diplomiranja: 8.9.2015

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Tamara Krašovec, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTOV S ČREVESNO STOMO IN VLOGA PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE

Datum diplomiranja: 8.4.2015

Mentorica: pred. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.   

Diplomant: Jure Kristan, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN VKLJUČEVANJA MEDICINSKE SESTRE V MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO OTROKA Z MOTNJAMI V RAZVOJU

Datum diplomiranja: 2.7.2015

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Sonja Lazar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST ŽIVLJENJA STANOVALCEV Z DEMENCO V DOMU STAREJŠIH

Datum diplomiranja: 19.10.2015

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.


Diplomantka: Sanja Lažeta, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZPOSTAVLJENOST IN OBVLADOVANJE STRESA PRI ZAPOSLENIH V CENTRU ZA VARSTVO IN DELO
Datum diplomiranja: 22.12.2015

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Polonca Leban, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: NEVERBALNA KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVENI NEGI

Datum diplomiranja: 15.1.2015 

Mentorica:  viš. pred. Duška Drev,  viš.med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Mojca Levar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN PREHRANE PRI OTROKU Z ATOPIJSKIM DERMATITISOM

Datum diplomiranja: 15.6.2015 

Mentorica:  pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Katja Lužar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA GLAVNE MEDICINSKE SESTRE PRI ORGANIZACIJI DELA NA BOLNIŠNIČNEM ODDELKU V ČASU GOSPODARSKE KRIZE

Datum diplomiranja: 27. 11. 2015 

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Petra Orešič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENO-VZGOJNO DELO MEDICINSKE SESTRE PRI PACIENTU S KRONIČNIM VENSKIM OBOLENJEM

Datum diplomiranja: 16.4.2015

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Barbka Peskar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: 

Datum diplomiranja: 3. 11. 2015

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Anja Podlesnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV S SRČNIM POPUŠČANJEM

Datum diplomiranja: 15.4.2015

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org. 

Diplomantka: Jasmina Pšaker, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZADOVOLJSTVO NOSEČNIC S ŠOLO ZA BODOČE STARŠE

Datum diplomiranja: 7. 12. 2015

Mentorica: pred. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Martina Rosc, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: DOŽIVLJANJE IN IZKUŠNJE ŽENSK PO MASTEKTOMIJI

Datum diplomiranja: 28. 9.2015

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org. 

Somentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomant: Blaž Uršič, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA STAROSTNIKA Z DEMENCO V DOMACEM OKOLJU 

Datum diplomiranja: 30.3.2015

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomant: Mihael Veider, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTOV S POŠKODBO GLAVE

Datum diplomiranja: 08. 01. 2015

Mentorica: viš. pred. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Somentor: prof. dr. Radko Komadina, dr. med., spec. kirurgije

Diplomantka: Adrijana Veranič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST MEDICINSKIH SESTER S POMENOM USTNE NEGE PRI INTUBIRANEM PACIENTU

Datum diplomiranja: 4.6.2015

Mentorica: viš. pred. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Nina Weiss, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE Z AVTIZMOM

Datum diplomiranja: 2.7.2015

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Ana Zakšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: DELOVNE OBREMENITVE MEDICINSKIH SESTER V ENOTAH INTENZIVNE TERAPIJE

Datum diplomiranja: 9.3.2015

Mentorica: viš. pred. Duška Drev,  viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomant: Žiga Zupanc, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN TIMSKEGA DELA PRI OBRAVNAVI UPORABNIKOV Z DOWNOVIM SINDROMOM

Datum diplomiranja: 14. 12. 2015

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.