| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2014Diplomant: Mirko Brglez, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: NAČINI KOMUNICIRANJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE Z OSEBAMI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

Datum diplomiranja: 19.12.2014

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Ivanjka Limonšek, dipl. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Klavdija Cepuš, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSK Z MALIGNIM OBOLENJEM RODIL

Datum diplomiranja: 13. 02. 2014 

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Jasmina Cokan, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: MEDSEBOJNI ODNOSI IN KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU

Datum diplomiranja: 27. 01. 2014 

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Amela Ćasurović, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA MLADOSTNICE Z RETTOVIM SINDROMOM

Datum diplomiranja: 11. 07. 2014 

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

Diplomantka: Katja Kunstič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV ORGANIZIRANOSTI ZDRAVSTVENE NEGE NA ZADOVOLJSTVO MEDICINSKIH SESTER

Datum diplomiranja: 04. 06. 2014

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.

 

Diplomantka: Helena Lesjak, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA STAROSTNIKA Z DEMENCO V SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU

Datum diplomiranja: 09. 06. 2014

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.Diplomantka: Alenka Marcen, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: UPORABA ZGODNJEGA OPOZORILNEGA TOČKOVNIKA ZA ODKRIVANJE OGROŽENIH PACIENTOV NA KIRURŠKIH ODDELKIH SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE

Datum diplomiranja: 15. 12. 2014

Mentorica: viš. pred. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Somentor: doc. dr. Roman Parežnik, dr. med., spec. int. med.Diplomantka: Manuela Petanić , dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI CEPLJENJU MLADOSTNIC PROTI HUMANEM PAPILOMAVIRUSU

Datum diplomiranja: 19. 12. 2014

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: prof. dr. Marko Lavrič, dr. med., spec. ginek. in porod.

 

 

Diplomantka: Amadeja Petković, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST BODOČIH MATER O POMENU DOJENJA

Datum diplomiranja: 10. 01. 2014

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: doc. dr. Zlata Felc, dr. med., spec. ped.Diplomantka: Hermina Podkrižnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREHRANJEVALNE NAVADE OSNOVNOŠOLCEV IN NJIHOVA SEZNANJENOST S POMENOM ZDRAVE PREHRANE

Datum diplomiranja: 14. 10. 2014 

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. med. ses., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.


 

 

Diplomantka: Martina Tepež, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: STRES NA DELOVNEM MESTU

Datum diplomiranja: 23. 04. 2014

Mentorica: pred. Ani Ladi Škerbinek, viš. med. ses., prof. pedag.

 

 

Diplomant: Željko Tešić, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA OTROK Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM

Datum diplomiranja: 16. 05. 2014

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.Diplomant: Rok Ušen, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: MODEL INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PREPREČEVANJE NAPAK V SISTEMU NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Datum diplomiranja: 27. 10. 2014

Mentorica: doc. dr. Vesna Prijatelj, viš. med. ses., univ. dipl. org. inf.

 

 

Diplomantka: Maša Zidanšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SPOLNA VZGOJA V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH - VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI POUČEVANJU SPOLNE VZGOJE

Datum diplomiranja: 02. 09. 2014

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ., dipl. org.Diplomantka: Nada Žolek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SUPERVIZIJA V ZDRAVSTVENI NEGI

Datum diplomiranja: 17. 10. 2014

Mentorica: Pred. Ana Ladi Škerbinek, viš. med. ses., prof. ped.