| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2013

Diplomantka: Dragica Arcet, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV NOVIH SMERNIC ZA PREHRANO DOJENČKOV V SLOVENIJI NA IZKLJUČNO DOJENJE

Datum diplomiranja: 22. 05. 2013 

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Nataša Bratina, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA ŽENSKE Z URINSKO INKONTINENCO

Datum diplomiranja: 04. 07. 2013 

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Nina Brodej, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNICE S POPORODNO DEPRESIJO

Datum diplomiranja: 12. 02. 2013 

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 


 

 

Diplomantka: Andreja Goručan, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZAGOTAVLJANJE STANDARDOV V INTERNISTIČNI ZDRAVSTVENI NEGI

Datum diplomiranja: 18. 11. 2013

Mentorica: pred. mag. Brigita Putar, viš. med. ses., univ.dipl.org.

 

 

Diplomantka: Kristina Hrastnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ERGONOMSKI NAČINI DELA MEDICINSKE SESTRE PRI PACIENTU PO MOŽGANSKI KAPI

Datum diplomiranja: 19. 12. 2013

Mentorica: pred. mag. Brigita Putar, viš. m. s., univ.dipl.org.

 

 

Diplomantka: Mateja Jagodič Pavlin, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBREMENJENOST NEGOVALNEGA OSEBJA V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV

Datum diplomiranja: 17. 09. 2013

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 


 

 

Diplomantka: Sejada Kahvedžić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI ZOBOZDRAVSTVENI PREVENTIVI

Datum diplomiranja: 09. 07. 2013

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Inge Kobe, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKIH SESTER PRI SPODBUJANJU DOJENJA NEKOČ IN DANES NA CELJSKEM

Datum diplomiranja: 12. 02. 2013

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: doc. dr. Zlata Felc, dr. med., spec. ped.

 

 

Diplomantka: Andreja Kovač, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST  ŽIVLJENJA STAROSTNIKA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV

Datum diplomiranja: 04. 04. 2013

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.


 

 

Diplomantka: Martina Križnik Jezernik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE OSEB S CRI DU CHAT SINDROMOM

Datum diplomiranja: 20. 03. 2013

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Bernardka Krumpak, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: STRES NA DELOVNEM MESTU MEDICINSKE SESTRE IN NJEGOV VPLIV NA KAKOVOST DELA

Datum diplomiranja: 20. 03. 2013

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.


 


 

 

Diplomantka: Mateja Ločičnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE V PREDŠOLSKEM DISPANZERJU

Datum diplomiranja: 27. 02. 2013

Mentorica: pred. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Milena Malić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SPREMLJANJE NOSEČNOSTI – VLOGA MEDICINSKE SESTRE

Datum diplomiranja: 18. 09. 2013

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ., dipl. org.


 

 

Diplomantka: Alenka Pecl, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA NOSEČNICE S HIPERTENZIVNO MOTNJO

Datum diplomiranja: 03. 09. 2013

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ., dipl. org.

 

 

Diplomantka: Klavdija Pesjak, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POŠKODBE Z OSTRIMI PREDMETI PRI ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI

Datum diplomiranja: 18. 11. 2013

Mentorica: pred. mag. Brigita Putar, viš. med. ses., univ. dipl. org.
 

 

Diplomantka: Metka Rasperger, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OSVEŠČENOST MEDICINSKIH SESTER O DEJAVNIKIH TVEGANJA ZA NASTANEK RAKA DOJKE

Datum diplomiranja: 13. 05. 2013

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ., dipl. org.

 

 

Diplomant: Jani Senger, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA IN POMOČ OČETA PRI DOJENJU

Datum diplomiranja: 09. 12. 2013

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: doc. dr. Zlata Felc, dr. med., spec. ped.

 

 

Diplomantka: Katja Simler, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: NASILJE NAD ZAPOSLENIMI V ZDRAVSTVENI NEGI

Datum diplomiranja: 17. 12. 2013

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Romana Sitar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN KOMUNIKACIJE V OBRAVNAVI STAROSTNIKA

Datum diplomiranja: 27. 02. 2013

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Sonja Sluga, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA UMIRAJOČEGA BOLNIKA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

Datum diplomiranja: 16. 01. 2013

Mentorica: pred. Darja Plank, viš. med. ses.,  prof. zdr. vzg.

 

 

Diplomantka: Barbara Strunčnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SAMOMORILNOST PRI STAROSTNIKIH IN VLOGA ZDRAVSTVENE NEGE

Datum diplomiranja: 29. 08. 2013

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Vikica Šteković, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN PREVENTIVA DUŠEVNIH MOTENJ PRI MLADOSTNIKIH

Datum diplomiranja: 23. 09. 2013

Mentorica: pred. Andreja Kranjc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 

 

Diplomantka: Suzana Tepeš, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN KOMUNIKACIJE S SVOJCI KRITIČNO BOLNIH V ENOTI INTENZIVNE MEDICINE

Datum diplomiranja: 21. 03. 2013

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 


  

 

Diplomantka: Irena Vedenik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI PREPREČEVANJU DEJAVNIKOV TVEGANJA ZA NASTANEK ARTERIJSKE HIPERTENZIJE

Datum diplomiranja: 14. 06. 2013

Mentorica: pred. Andreja Kranjc, viš. med. ses., univ. dipl. org.


 

 

Diplomantka: Bernarda Vinder, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA Z ZLOMOM KOLKA

Datum diplomiranja: 09. 09. 2013

Mentorica: pred. Darja Plank, viš. med. ses.,  prof. zdr. vzg.

Somentor: prof. dr. Radko Komadina, dr. med., spec. kirurgije

 

 

 

Diplomantka: Alenka Zorko, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI SPREJEMU BOLNIKA V URGENTNI CENTER SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE

Datum diplomiranja: 29. 10. 2013

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.