| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2019

Diplomantka: Zala Založnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: UČINKOVITOST OBRAVNAVE PACIENTOV V PREVENTIVI KRONIČNIH NENALEZLJIVIH BOLEZNI V LOKALNI SKUPNOSTI

Datum diplomiranja: 6. 5. 2019

Mentorica: viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Polona Rozman, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREPREČEVANJE ZAPLETOV PRI PACIENTIH Z VSTAVLJENIM URINSKIM KATETROM

Datum diplomiranja: 14. 3. 2019

Mentorica: pred. Suzana Drame, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Nina Kolar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE DOJEČIH MATER S KOMUNIKACIJO Z MEDICINSKIMI SESTRAMI PRI VZPOSTAVITVI DOJENJA V PORODNIŠNICI

Datum diplomiranja: 13. 3. 2019

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s.., univ. dipl. org.

Somentorica: strok. sod. Andreja Doberšek, dipl. m. s.

Diplomantka: Anja Kocijančič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTOV, ODVISNIH OD ALKOHOLA

Datum diplomiranja: 8. 3. 2019

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomant: Kristijan Zimaj, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: Telesna dejavnost starih ljudi

Datum diplomiranja: 27. 2. 2019

Mentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Lejila Ćehić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV TELESNE DEJAVNOSTI NA PREPREČEVANJE PADCEV V STAROSTI

Datum diplomiranja: 25. 2. 2019

Mentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Petra Cesnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: USPOSOBLJENOST MEDICINSKIH SESTER ZA OBRAVNAVO MLADOSTNIKOV Z ALKOHOLNO ZASTRUPITVIJO

Datum diplomiranja: 14. 1. 2019

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.