| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2019

Diplomantka: Karmen Knez, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST NOSEČNIC O POMENU ZDRAVE PREHRANE

Datum diplomiranja: 20. 11. 2019

Mentor: viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek , dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. Rok Poličnik, mag. diet., spec. klin. diet.

Diplomantka: Emina Bešić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST ŽIVLJENJA OTROKA Z ASTMO

Datum diplomiranja: 7. 11. 2019

Mentor: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: Andreja Doberšek, dipl. m. s., strok. sodel.

Diplomant: Nejc Tamše, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: SOCIOLOŠKI VIDIKI SPREJEMA AGRESIVNEGA PACIENTA

Datum diplomiranja: 30. 10. 2019

Mentorica: prof. dr. Jana Goriup, prof. soc.

Somentorica: doc. dr. Bojana Filej, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Špela Centrih, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREHRANJEVALNE NAVADE VEGANOV

Datum diplomiranja: 9. 10. 2019

Mentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl.m. s.

Diplomant: Robert Jošt  , dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBRAVNAVA PACIENTA S KRONIČNO OBSTRUKTIVNO PLJUČNO BOLEZNIJO V AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Datum diplomiranja: 2. 9. 2019

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, mag. zdr. nege

Somentorica: pred. mag. Brigita Putar, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Špela Kovač, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA Z BIPOLARNO MOTNJO

Datum diplomiranja: 15. 7. 2019

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Tea Banfič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PRISOTNOST NASILJA NAD STAREJŠIMI V DOMAČEM OKOLJU

Datum diplomiranja: 15. 7. 2019

Mentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: prof. dr. Jana Goriup, prof. soc.

Diplomantka: Anja Gostečnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZADOVOLJSTVO STAREJŠIH Z ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH

Datum diplomiranja: 27. 6. 2019

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Dijana Glavaš, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OVIRE PRI KOMUNICIRANJU IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE S SVOJCI NEOZDRAVLJIVO BOLNIH

Datum diplomiranja: 18. 6. 2019

Mentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Mateja Zupanc, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE MEDICINSKIH SESTER Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO PACIENTOV Z DEPRESIJO

Datum diplomiranja: 30. 5. 2019

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.


Diplomant: Darko Kovačić, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV INTRADIALIZNE PREHRANE NA KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTA S KRONIČNO LEDVIČNO ODPOVEDJO IN SINDROMOM KRATKEGA ČREVESJA

Datum diplomiranja: 29. 5. 2019

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.


Diplomantka: Nina Šmarčan, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST LJUDI V CELJSKI REGIJI Z ZNAKI IN UKREPANJEM PRI MOŽGANSKI KAPI

Datum diplomiranja: 22. 5. 2019

Mentorica: pred. Barbara Smrke, dipl. m. s., mag. zdrav. nege

Somentor: viš. pred. dr. Roman Parežnik, dr. med.

Diplomantka: Zala Založnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: UČINKOVITOST OBRAVNAVE PACIENTOV V PREVENTIVI KRONIČNIH NENALEZLJIVIH BOLEZNI V LOKALNI SKUPNOSTI

Datum diplomiranja: 6. 5. 2019

Mentorica: viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Polona Rozman, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREPREČEVANJE ZAPLETOV PRI PACIENTIH Z VSTAVLJENIM URINSKIM KATETROM

Datum diplomiranja: 14. 3. 2019

Mentorica: pred. Suzana Drame, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Nina Kolar, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE DOJEČIH MATER S KOMUNIKACIJO Z MEDICINSKIMI SESTRAMI PRI VZPOSTAVITVI DOJENJA V PORODNIŠNICI

Datum diplomiranja: 13. 3. 2019

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s.., univ. dipl. org.

Somentorica: strok. sod. Andreja Doberšek, dipl. m. s.

Diplomantka: Anja Kocijančič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTOV, ODVISNIH OD ALKOHOLA

Datum diplomiranja: 8. 3. 2019

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomant: Kristijan Zimaj, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: Telesna dejavnost starih ljudi

Datum diplomiranja: 27. 2. 2019

Mentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Lejila Ćehić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV TELESNE DEJAVNOSTI NA PREPREČEVANJE PADCEV V STAROSTI

Datum diplomiranja: 25. 2. 2019

Mentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Petra Cesnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: USPOSOBLJENOST MEDICINSKIH SESTER ZA OBRAVNAVO MLADOSTNIKOV Z ALKOHOLNO ZASTRUPITVIJO

Datum diplomiranja: 14. 1. 2019

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.