| SI | EN

Leto 2019

Diplomantka: Petra Cesnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: USPOSOBLJENOST MEDICINSKIH SESTER ZA OBRAVNAVO MLADOSTNIKOV Z ALKOHOLNO ZASTRUPITVIJO

Datum diplomiranja: 14. 1. 2019

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.