| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2018

Diplomantka: Tanja Plevčak, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ŽIVLJENJE PACIENTOV, ZDRAVLJENIH S PERITONEALNO DIALIZO

Datum diplomiranja: 3. 12. 2018

Mentorica: pred. Mateja Štravs, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomant: Klemen Kumer, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: TERAPEVTSKA KOMUNIKACIJA KOT NAJMOČNEJŠE ORODJE PRI PACIENTIH Z NASILNIM VEDENJEM

Datum diplomiranja: 14. 11. 2018

Mentorica:  viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Nataša Pavlović, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV DRUŽINE NA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK

Datum diplomiranja: 24. 10. 2018

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Andreja Dreo, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OKREVANJU PACIENTKE PO OPEKLINSKI POŠKODBI

Datum diplomiranja: 11. 10. 2018

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Somentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Amela Omerović, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: NAJPOGOSTEJŠI PROBLEMI STAREJŠIH S ČREVESNO STOMO V DOMAČEM OKOLJU

Datum diplomiranja: 9. 10. 2018

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Suzana Drame, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Anita Habjan, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENA PISMENOST PACIENTOV S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO

Datum diplomiranja: 27. 9. 2018

Mentorica: viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Vida Mervič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI STAREJŠIH NA OHRANJANJE IN KREPITEV ZDRAVJA

Datum diplomiranja: 27. 9. 2018

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomant: Marjan Tkalec, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: ODNOS IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE DO PACIENTOV, KOLONIZIRANIH/OKUŽENIH Z VEČKRATNO ODPORNIMI BAKTERIJAMI

Datum diplomiranja: 26. 9. 2018

Mentorica:  viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Somentorica: Majda Hrastnik, dipl. m. s., strok. sod.

Diplomantka: Urša Turnšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: DEBELOST V OBDOBJU MLADOSTNIKA IN ZDRAVSTVENOVZGOJNO DELO MEDICINSKE SESTRE

Datum diplomiranja: 24. 9. 2018

Mentor: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.


Diplomant: Nino Petek, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: REHABILITACIJA PACIENTOV PO PREBOLELEM MIOKARDNEM INFARKTU

Datum diplomiranja: 13. 9. 2018

Mentorica:  pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. int. in intez. med.

Diplomant: Gregor Kalšek, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN VKLJUČEVANJA PRVIH POSREDOVALCEV V SISTEM NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Datum diplomiranja: 13. 7. 2018

Mentor:  viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Diplomant: Gordan Tacer, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: POZNAVANJE PALIATIVNE OSKRBE MED SVOJCI DOMA STAREJŠIH ŠENTJUR

Datum diplomiranja: 13. 7. 2018

Mentorica:  viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Alenka Pertinač, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV ČUSTEV NA KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTOV PO MOŽGANSKI KAPI NA REHABILITACIJI

Datum diplomiranja: 11. 7. 2018

Mentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: Nataša Leskovšek, dipl. m. s., mag. zdr. nege, strok. sod.

Diplomantka: Tamara Imperl, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SAMONADZOR PACIENTOV S SRČNIM POPUŠČANJEM

Datum diplomiranja: 11. 7. 2018

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.l

Somentor: viš. pred. dr. Roman Parežnik, dr. med.

Diplomantka: Tanja Lisjak, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OCENA PREHRANSKEGA VNOSA PRI BOLNIKIH S SLADKORNO BOLEZNIJO

Datum diplomiranja: 11. 7. 2018

Mentor: viš. pred. Rok Poličnik, mag. diet., spec. klin. diet.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomant: Denis Ovčar, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREPREČEVANJE ZAPLETOV PRI PERIFERNIH VENSKIH KANILAH

Datum diplomiranja: 5. 7. 2018

Mentorica:  viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Darja Plank. viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomant: Jaka Pavlič, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: NASILNO VEDENJE PACIENTOV IN SVOJCEV NAD ZAPOSLENIMI NA URGENTNEM ODDELKU

Datum diplomiranja: 3. 7. 2018

Mentor:  viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.


Diplomantka: Lucija Brčina, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POZNAVANJE PALIATIVNE OSKRBE V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH V ZASAVJU

Datum diplomiranja: 29. 6. 2018

Mentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.


Diplomantka: Urška Turk, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SPREMLJANJE POTEKA RIZIČNE NOSEČNOSTI PRI PACIENTKI Z GESTACIJSKIM DIABETESOM

Datum diplomiranja: 26. 6. 2018

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: Irena Sojč, dipl. m. s. s spec. znanji

Diplomant: Damir Tuzlak, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: VPLIV ULTRAZVOČNO VODENE BLOKADE NA KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTA S KRONIČNO BOLEČINO ZARADI KOLENSKEGA OSTEOARTRITISA

Datum diplomiranja: 26. 6. 2018

Mentor:  viš. pred. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentor: Mensur Salihović, dr. med., spec.

Diplomant: Matej Rezman, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST LAIČNE JAVNOSTI S POSTOPKI OŽIVLJANJA IN UPORABO AVTOMATSKEGA ZUNANJEGA DEFIBRILATORJA

Datum diplomiranja: 8. 6. 2018

Mentor:  viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Somentor: viš. pred. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Mihaela Štarkel, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREPREČEVANJE PADCEV NA KIRURŠEKM ODDELKU

Datum diplomiranja: 7. 6. 2018

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: prof. dr. Radko Komadina, dr. med., spec.

Diplomant: Kevin Đukić, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN OZAVEŠČANJA STARŠEV O CEPLJENJU PREDŠOLSKIH OTROK

Datum diplomiranja: 16. 5. 2018

Mentor: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Tina Smrkolj, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST STARŠEV ŠESTOŠOLK O CEPLJENJU PROTI OKUŽBI S HUMANIMI PAPILOMAVIRUSI (HPV)

Datum diplomiranja: 4. 5. 2018

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: Irena Sojč, dipl. m. s., strok. sod.

Diplomant: Simon Brečko, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: UPORABA ALTERNATIVNIH PRIPOMOČKOV ZA VZPOSTAVITEV INTRAOSALNE POTI V NUJNI MEDICINSKI POMOČI

Datum diplomiranja: 24. 5. 2018

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Diplomantka: Dijana Radić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA, ODVISNEGA OD ALKOHOLA

Datum diplomiranja: 19. 4. 2018

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Nina Cirkulan, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE Z OBRAVNAVO PACIENTOV, ODVISNIH OD ALKOHOLA

Datum diplomiranja: 17. 4. 2018

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Irena Grilj, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POTREBE STAREJŠIH PO MEDGENERACIJSKEM SODELOVANJU

Datum diplomiranja: 4. 4. 2018

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomant: Klemen Cvirn, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: VARNOST OSEBNIH PODATKOV PRI UPORABI MOBILNIH APLIKACIJ ZA PODPORO ZDRAVJU

Datum diplomiranja: 21. 3. 2018

Mentorica: doc. dr. Vesna Prijatelj, viš. med. ses., univ. dipl. org. inf.

Diplomantka: Simona Plevnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST MLADOSTNIKOV O NEVARNOSTIH KAJENJA

Datum diplomiranja: 14. 3. 2018

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.


Diplomantka: Tea Vovk, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZŠIRJENOST UŽIVANJA ALKOHOLA MED MLADIMI

Datum diplomiranja: 19. 2. 2018

Mentorica: viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Špela Graj, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA MLADOSTNIKOV S SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO Z VIDIKA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE

Datum diplomiranja: 2. 2. 2018

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomant: Jure Fendre, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREPOZNAVA IN DELOVANJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE PRI SEPTIČNEM ŠOKU

Datum diplomiranja: 9. 1. 2018

Mentorica: pred. Barbara Smrke, dipl. m. s., mag. zdr. nege

Somentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. interne in intenzivne med.