Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2018

Diplomantka: Irena Grilj, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POTREBE STAREJŠIH PO MEDGENERACIJSKEM SODELOVANJU

Datum diplomiranja: 4. 4. 2018

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomant: Klemen Cvirn, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: VARNOST OSEBNIH PODATKOV PRI UPORABI MOBILNIH APLIKACIJ ZA PODPORO ZDRAVJU

Datum diplomiranja: 21. 3. 2018

Mentorica: doc. dr. Vesna Prijatelj, viš. med. ses., univ. dipl. org. inf.

Diplomantka: Simona Plevnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST MLADOSTNIKOV O NEVARNOSTIH KAJENJA

Datum diplomiranja: 14. 3. 2018

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.


Diplomantka: Tea Vovk, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZŠIRJENOST UŽIVANJA ALKOHOLA MED MLADIMI

Datum diplomiranja: 19. 2. 2018

Mentorica: viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Špela Graj, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA MLADOSTNIKOV S SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO Z VIDIKA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE

Datum diplomiranja: 2. 2. 2018

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomant: Jure Fendre, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREPOZNAVA IN DELOVANJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE PRI SEPTIČNEM ŠOKU

Datum diplomiranja: 9. 1. 2018

Mentorica: pred. Barbara Smrke, dipl. m. s., mag. zdr. nege

Somentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. interne in intenzivne med.