| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Leto 2017

Diplomant: Benjamin Mešič, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBRAVNAVA PACIENTA S PNEVMOTORAKSOM IN VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OSKRBI

Datum diplomiranja: 18. 12. 2017

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Diplomantka: Melita Pollack, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ETIČNE DILEME IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE V PALIATIVNI OSKRBI

Datum diplomiranja: 24. 11. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomant: Rajko Gajšek, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: SPOŠTOVANJE PACIENTOVIH PRAVIC V AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Datum diplomiranja: 23. 11. 2017

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Somentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Jana Vadlan, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: SKUPNO DOŽIVLJANJE PORODA - SPREMSTVO PARTNERJA

Datum diplomiranja: 20. 11. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: prof. dr. Marko Lavrič, dr. med., spec. ginek. in porod.

Diplomantka: Lea Ceder, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: STRES NA DELOVNEM MESTU IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE V ZDRAVSTVENEM DOMU

Datum diplomiranja: 13. 11. 2017

Mentorica: viš.  pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Zorica Romih, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBRAVNAVA NOSEČNICE Z VIDIKA PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE

Datum diplomiranja: 27. 10. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s.

Diplomantka: Anja Gornjak, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE MEDICINSKIH SESTER Z OBRAVNAVO PACIENTOV S PODKOŽNO VENSKO VALVULO

Datum diplomiranja: 27. 10. 2017

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: Ivana Lapoši, dipl. m. s.

Diplomantka: Sabina Jeromel, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU

Datum diplomiranja: 26. 10. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.


Diplomantka: Dijana Deumić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST ODRASLIH LJUDI O VPLIVU PREHRANJEVANJA NA ZDRAVJE ZOB IN USTNE VOTLINE

Datum diplomiranja: 12. 9. 2017

Mentor: viš. pred. Rok Poličnik, mag. diet., spec. klin. diet.

Somentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Jana Erdelji, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA DRUŽINE PRI RAZVOJU OTROKA Z DOWNOVIM SINDROMOM

Datum diplomiranja: 5. 9. 2017

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Branka Šifer Grobelnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE MEDICINSKIH SESTER S TERAPEVTSKO KOMUNIKACIJO V ZDRAVSTVENI NEGI

Datum diplomiranja: 22. 8. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn.,  univ. dipl. org.

Diplomantka: Svjetlana Pavlović Štus, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KORISTI IN TVEGANJA ŽENSK PRI JEMANJU HORMONSKE KONTRACEPCIJE

Datum diplomiranja: 18. 7. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: prof. dr. Marko Lavrič, dr. med., spec. ginek. in porod.

Diplomantka: Tamara Petrović, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZVEŠČENOST IN ŽIVLJENJSKI SLOG PACIENTOV S HIPERTENZIJO

Datum diplomiranja: 18. 7. 2017

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomant: Aleksander Anderluh, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: SEZNANJENOST IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE Z OSKRBO DIHALNE POTI PRI ŽIVLJENJSKO OGROŽENEM PACIENTU

Datum diplomiranja: 6. 7. 2017

Mentor: pred. Suzana Drame, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Diplomantka: Katja Krpič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA ODVISNEGA OD PREPOVEDANIH DROG

Datum diplomiranja: 30. 6. 2017

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Snježana Fiket, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZADOVOLJSTVO MATER S SPODBUJANJEM DOJENJA S STRANI PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE

Datum diplomiranja: 28. 6. 2017

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Suzana Zabukovnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO

Datum diplomiranja: 16. 6. 2017

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek , dipl. m. s., univ. dipl. org.

Diplomantka: Natalija Kuharič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST MEDICINSKIH SESTER O ANTIKOAGULACIJSKEM ZDRAVLJENJU

Datum diplomiranja: 15. 6. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek , dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. int. med.

Diplomantka: Irena Rajh, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: NAPAKE MEDICINSKIH SESTER PRI APLIKACIJI ZDRAVIL

Datum diplomiranja: 14. 6. 2017

Mentorica: viš. pred. mag. Hilda Maze , dipl. m. s., univ. dipl. org.


Diplomantka: Mirela Šabić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI PACIENTIH Z ELEKTRIČNO KARDIOVERZIJO

Datum diplomiranja: 8. 6. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. int. med.

Diplomantka: Julija Javornik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST PACIENTOV O DEJAVNIKIH TVEGANJA ZA NASTANEK RAKA DEBELEGA ČREVESJA IN DANKE

Datum diplomiranja: 29. 5. 2017

Mentorica: pred. Suzana Drame, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomant: Denis Tomašić, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: PRIPRAVLJENOST EKIP NUJNE MEDICINSKE POMOČI NA OSKRBO POŠKODOVANCEV V KEMIJSKI MNOŽIČNI NESREČI

Datum diplomiranja: 15. 5. 2017

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Diplomantka: Natalija Ovčar Groboljšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO MEDICINSKE SESTRE PRI PACIENTKAH Z GESTACIJSKIM DIABETESOM

Datum diplomiranja: 3. 5. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s.., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Bernarda Žagar, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Azemina Zoronjić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREHRANJEVALNE NAVADE PACIENTA S SLADKORNO BOLEZNIJO - ŠTUDIJA PRIMERA

Datum diplomiranja: 18. 4. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Bernarda Žagar, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Manuela Žučko, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZBREMENILNI RAZGOVORI V NEGOVALNIH TIMIH PO ZAHTEVNI INTERVENCIJI EKIPE NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Datum diplomiranja: 10. 4. 2017

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege


Diplomantka: Mateja Pušnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZADOVOLJSTVO PACIENTOV Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO V REFERENČNI AMBULANTI

Datum diplomiranja: 30. 3. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., uni. dipl. org.

Somentorica: pred. mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Darja Štraus, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBRAVNAVA PACIENTA S SAMOMORILNIM VEDENJEM

Datum diplomiranja: 16. 3. 2017

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., uni. dipl. org.


Diplomantka: Klavdija Inkret, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA IN IZVAJANJE PALIATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE

Datum diplomiranja: 16. 3. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Mojca Cafuta, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ODNOS DO UMIRANJA IN EVTANAZIJE Z VIDIKA CIVILNE DRUŽBE

Datum diplomiranja: 28. 2. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Mojca Turnšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBRAVNAVA DEMENTNEGA PACIENTA V BOLNIŠNIČNEM OKOLJU

Datum diplomiranja: 17. 2. 2017

Mentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Aleksandra Stojnić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN ZDRAVSTVENE VZGOJE PACIENTA Z OSTEOPOROZO

Datum diplomiranja: 9. 2. 2017

Mentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Veronika Čater, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZADOVOLJSTVO OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI Z BIVANJEM V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU

Datum diplomiranja: 30. 1. 2017

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek , dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Monika Dežman, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: MOTNJE HRANJENJA PRI MLADOSTNIKIH

Datum diplomiranja: 26. 1. 2017

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: doc. dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med., spec. psih.

Diplomantka: Katica Kuntara Krajnc, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBLIKE ZLORAB IN NASILJA NAD STARIMI LJUDMI V DOMAČEM OKOLJU

Datum diplomiranja: 11. 1. 2017

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.


Diplomantka: Helena Kovač, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVNE NEGE S PACIENTI V ALKOHOLNEM DELIRIJU

Datum diplomiranja: 6. 1. 2017

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: doc. dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med., spec. psih.

Diplomantka: Barbara Zelič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTOV PO AMPUTACIJI SPODNJE OKONČINE

Datum diplomiranja: 5. 1. 2017

Mentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.