Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Individualna pomoč in podpora
Izredni študij prilagojen zaposlenim
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Individualna pomoč in podpora
Izredni študij prilagojen zaposlenim

Leto 2017

Diplomantka: Mirela Šabić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI PACIENTIH Z ELEKTRIČNO KARDIOVERZIJO

Datum diplomiranja: 8. 6. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. int. med.

Diplomantka: Julija Javornik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OZAVEŠČENOST PACIENTOV O DEJAVNIKIH TVEGANJA ZA NASTANEK RAKA DEBELEGA ČREVESJA IN DANKE

Datum diplomiranja: 29. 5. 2017

Mentorica: pred. Suzana Drame, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomant: Denis Tomašić, dipl. zn. (VS)

Naslov diplomskega dela: PRIPRAVLJENOST EKIP NUJNE MEDICINSKE POMOČI NA OSKRBO POŠKODOVANCEV V KEMIJSKI MNOŽIČNI NESREČI

Datum diplomiranja: 15. 5. 2017

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege

Diplomantka: Natalija Ovčar Groboljšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO MEDICINSKE SESTRE PRI PACIENTKAH Z GESTACIJSKIM DIABETESOM

Datum diplomiranja: 3. 5. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s.., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Bernarda Žagar, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Azemina Zoronjić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PREHRANJEVALNE NAVADE PACIENTA S SLADKORNO BOLEZNIJO - ŠTUDIJA PRIMERA

Datum diplomiranja: 18. 4. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: pred. Bernarda Žagar, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Manuela Žučko, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: RAZBREMENILNI RAZGOVORI V NEGOVALNIH TIMIH PO ZAHTEVNI INTERVENCIJI EKIPE NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Datum diplomiranja: 10. 4. 2017

Mentor: viš. pred. Branko Kešpert, dipl. zn., mag. zdr. nege


Diplomantka: Mateja Pušnik, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZADOVOLJSTVO PACIENTOV Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO V REFERENČNI AMBULANTI

Datum diplomiranja: 30. 3. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., uni. dipl. org.

Somentorica: pred. mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Diplomantka: Darja Štraus, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBRAVNAVA PACIENTA S SAMOMORILNIM VEDENJEM

Datum diplomiranja: 16. 3. 2017

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., uni. dipl. org.


Diplomantka: Klavdija Inkret, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA IN IZVAJANJE PALIATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE

Datum diplomiranja: 16. 3. 2017

Mentorica: pred. mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Mojca Cafuta, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ODNOS DO UMIRANJA IN EVTANAZIJE Z VIDIKA CIVILNE DRUŽBE

Datum diplomiranja: 28. 2. 2017

Mentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Somentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Mojca Turnšek, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBRAVNAVA DEMENTNEGA PACIENTA V BOLNIŠNIČNEM OKOLJU

Datum diplomiranja: 17. 2. 2017

Mentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Aleksandra Stojnić, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: POMEN ZDRAVSTVENE VZGOJE PACIENTA Z OSTEOPOROZO

Datum diplomiranja: 9. 2. 2017

Mentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Diplomantka: Veronika Čater, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: ZADOVOLJSTVO OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI Z BIVANJEM V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU

Datum diplomiranja: 30. 1. 2017

Mentorica: pred. Ivanka Limonšek , dipl. m. s., univ. dipl. org.

Somentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Diplomantka: Monika Dežman, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: MOTNJE HRANJENJA PRI MLADOSTNIKIH

Datum diplomiranja: 26. 1. 2017

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: doc. dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med., spec. psih.

Diplomantka: Katica Kuntara Krajnc, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: OBLIKE ZLORAB IN NASILJA NAD STARIMI LJUDMI V DOMAČEM OKOLJU

Datum diplomiranja: 11. 1. 2017

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.


Diplomantka: Helena Kovač, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: IZKUŠNJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVNE NEGE S PACIENTI V ALKOHOLNEM DELIRIJU

Datum diplomiranja: 6. 1. 2017

Mentorica: viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentorica: doc. dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med., spec. psih.

Diplomantka: Barbara Zelič, dipl. m. s. (VS)

Naslov diplomskega dela: KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTOV PO AMPUTACIJI SPODNJE OKONČINE

Datum diplomiranja: 5. 1. 2017

Mentorica: viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.