| SI | EN
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Informativni dnevi, petek, 14.2. ob 10. in 16. uri, sobota, 15.2. ob 10. uri
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Magistrska dela

Diplomantka: Anita Bandelj, mag. pal. osk. 

Naslov magistrskega dela: TIMSKI PRISTOP V PALIATIVNI OSKRBI

Datum zaključka študija: 13. 11. 2019

Mentorica: doc. dr. Bojana Filej, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.