| SI | EN
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
1. prijavni rok podaljšan do 9. 6. 2020.
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Magistrska dela

Diplomantka: Anita Bandelj, mag. pal. osk. 

Naslov magistrskega dela: TIMSKI PRISTOP V PALIATIVNI OSKRBI

Datum zaključka študija: 13. 11. 2019

Mentorica: doc. dr. Bojana Filej, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Somentor: doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.