| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Zagovori diplomskih del

Termin zagovora Študent Naslov diplomskega dela Mentor Somentor
25. februar 2019, ob 11. uri Lejila Ćehić Vpliv telesne dejavnosti na preprečevanje padcev v starosti doc. dr. Boris Miha Kaučič /
27. februar 2019, ob 16.30 uri Kristijan Zimaj Telesna dejavnost starih ljudi doc. dr. Boris Miha Kaučič viš. pred. Nataša Vidnar
14. marec 2019, ob 15.15 uri Polona Rozman Preprečevanje zapletov pri pacientih z vstavljenim urinskim katetrom pred. Suzana Drame viš. pred. mag. Hilda Maze
8. marec 2019, ob 10. uri Anja Kocijančič Vloga medicinske sestre pri obravnavi pacientov, odvisnih od alkohola viš. pred. Duška Drev /
13. marec 2019, ob 15.30 Nina Kolar Izkušnje doječih mater s komunikacijo z medicinskimi sestrami pri vzpostavitvi dojenja v porodnišnici pred. Ivanka Limonšek strok. sod. Andreja Doberšek