| SI | EN

Zagovori diplomskih del

Termin zagovora Študent Naslov diplomskega dela Mentor Somentor
25. februar 2019, ob 11. uri Lejila Ćehić Vpliv telesne dejavnosti na preprečevanje padcev v starosti doc. dr. Boris Miha Kaučič /
27. februar 2019, ob 16.30 uri Kristijan Zimaj Telesna dejavnost starih ljudi doc. dr. Boris Miha Kaučič viš. pred. Nataša Vidnar
14. marec 2019, ob 15.15 uri Polona Rozman Preprečevanje zapletov pri pacientih z vstavljenim urinskim katetrom pred. Suzana Drame viš. pred. mag. Hilda Maze
8. marec 2019, ob 10. uri Anja Kocijančič Vloga medicinske sestre pri obravnavi pacientov, odvisnih od alkohola viš. pred. Duška Drev /
13. marec 2019, ob 15.30 Nina Kolar Izkušnje doječih mater s komunikacijo z medicinskimi sestrami pri vzpostavitvi dojenja v porodnišnici pred. Ivanka Limonšek strok. sod. Andreja Doberšek
6. maj 2019, ob 15.15 Zala Založnik Učinkovitost obravnave pacientov v preventivi kroničnih nenalezljivih bolezni v lokalni skupnosti viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik doc. dr. Boris Miha Kaučič
22. maj 2019, ob 16. uri Nina Šmarčan Seznanjenost ljudi v celjski regiji z znaki in ukrepanjem pri možganski kapi pred. Barbara Smrke viš. pred. dr. Roman Parežnik
29. maj 2019, ob 16.30 uri Darko Kovačić Vpliv intradializne prehrane na kakovost življenja pacienta s kronično ledvično odpovedjo in sindromom kratkega črevesja viš. pred. mag. Hilda Maze /
30. maj 2019, ob 16. uri Mateja Zupanc Izkušnje medicinskih sester z zdravstveno obravnavo pacientov z depresijo viš. pred. Duška Drev /
18. junij 2019, ob 15.15 uri Dijana Glavaš Ovire pri komuniciranju izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe s svojci neozdravljivo bolnih viš. pred. mag. Darja Plank /
27. junij 2019, ob 16.30 uri Anja Gostečnik Zadovoljstvo starejših z zdravstveno nego in oskrbo v socialno varstvenih zavodih pred. Ivanka Limonšek doc. dr. Boris Miha Kaučič
15. julij 2019, ob 15.30 uri Špela Kovač Celostna obravnava pacienta z bipolarno motnjo viš. pred. Duška Drev /
15. julij 2019, ob 15.30 uri Tea Banfič Prisotnost nasilja nad starejšimi v domačem okolju doc. dr. Boris Miha Kaučič prof. dr. Jana Goriup
2. september 2019, ob 16. uri Robert Jošt Obravnava pacienta s kronično obstruktivno pljučno boleznijo v ambulanti nujne medicinske pomoči viš. pred. Branko Kešpert pred. mag. Brigita Putar
9. oktober 2019, ob 16. uri Špela Centrih Prehranjevalne navade veganov doc. dr. Boris Miha Kaučič viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik