Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Izjave študentov

 • RAJKO GAJŠEK, študent
  RAJKO GAJŠEK, študent

''Študij kot vsak je precej zahteven, vendar ob dobrem sodelovanju s sošolci in spoštljivem odnosu do predavateljev, dosegljiv v rednih študijskih rokih. Predavatelji in vodstvo šole znajo študentom prisluhniti, priskočijo na pomoč ter se zavedajo obremenjenosti študentov z obveznostmi. Posebej gre izpostaviti sodelovanje študentov na zdravstveno-vzgojnih stojnicah in pa tudi lokacijsko dostopnost šole. Po opravljeni diplomi je moj cilj pridobiti zaposlitev za diplomiranega zdravstvenika ter uporabiti pridobljeno znanje v praksi. Upam pa tudi, da zberem dovolj moči ter motivacije za nadaljevanje študija na katerem izmed magistrskih programov. Moj študij na VZŠCE: Poln medsebojnega sodelovanja.''

''Po mojem mnenju je največja prednost študija na Visoki zdravstveni šoli v Celju organizacija predavanj v popoldanskem času, saj nam omogoča, da ob študiju tudi delamo. Najbolj mi je všeč, da se lahko s predavatelji dogovorimo za datume izpitnih rokov in lahko izpite opravljam takoj po koncu posameznega predavanja. Moj cilj po opravljeni diplomi je zaposlitev kot diplomirana medicinska sestra v bolnišnici ali zdravstvenem domu. Seveda pa želim tudi nadaljevati z izobraževanjem, in sicer na podiplomskem študiju. Študij na VZŠCE: prilagodljiv, poučen in zanimiv.''

 • LEJILA ĆEHIĆ, študentka
  LEJILA ĆEHIĆ, študentka

''Prednosti študija na VZŠCE so vsekakor prilagodljivost, odzivnost referata, dostopnost do informacij in učnega gradiva, prijazno osebje ter dobra komunikacija med predavatelji in študenti. Cilj po opravljeni diplomi mi je vsekakor najti redno zaposlitev, uporabljati in širiti svoje znanje na strokovnih področjih, ob delu pa mogoče nadaljevati magistrski študij. Moj študij na VZŠCE: prijeten, prilagodljiv in kakovosten.''

 • MARTINA KRANJC, študentka
  MARTINA KRANJC, študentka
 • KRISTIJAN ZIMAJ, študent
  KRISTIJAN ZIMAJ, študent
"Na VZŠCE mi je predvsem všeč dostopnost, tako lokacijska kot tudi dostopnost zaposlenih. To mi omogoča nemoteno opravljanje študijskih obveznosti ob redni zaposlitvi. Po opravljenem študiju ciljam na zaposlitev na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvene dejavnosti mogoče tudi na izpopolnjevanje znanja na podiplomski ravni. Študij bi s tremi besedami opisal kot dostopen, dinamičen in praktičen."

''Prva prednost izrednega študija so predvsem popoldanski termini predavanj, ker s tem pridobijo možnost za študij Zdravstvene nege tudi študenti, ki so že zaposleni. Všeč mi je, ker je pri izrednem študiju manj študentov, saj se tako med zaposlenimi na Visoki zdravstveni šoli v Celju in nami ustvarijo pristnejši odnosi ter dobro vzdušje (študenti nismo samo številke). Prvi cilj po opravljeni diplomi je, da čim prej najdem zaposlitev, kjer bom uporabila novo pridobljeno znanje, ki pa ga v bodoče želim nadgraditi z magistrskim študijem, morda tudi kje v tujini, če bo možnost. Študij na VZŠCE: prilagodljiv, sodoben in zahteven.''

 • BARBARA ZUPANC TERGLAV, študentka
  BARBARA ZUPANC TERGLAV, študentka